Co to jest droga wewnętrzna?

Zgodnie z definicją, droga wewnętrzna to każda droga, która nie może zostać zaliczona do dróg publicznych i nie jest zlokalizowana w pasie drogowym takich dróg. Zarówno początek, jak i koniec drogi wewnętrznej musi być oznaczony stosownym znakiem drogowym (D-46 i D-47).

Czym jeszcze wyróżnia się droga wewnętrzna? Definicja mówi o tym, że jej właścicielem mogą być podmioty prywatne. Taką drogą wewnętrzną prywatną może więc być znajdująca się na posesji droga prowadząca do dalszych zabudowań albo tymczasowa droga wewnętrzna na placu budowy.

Każda z nich może zostać zbudowana z trwałych elementów takich jak płyty drogowe ROAD SYSTEM. W ten sposób w krótkim czasie powstanie bardzo wytrzymała droga wewnętrzna. Co to oznacza?
Np. szybkie rozwiązanie takiego przypadku jak poniższy:

Rozwój zakładu produkcyjnego sprawił, że niezbędne było ułożenie dla samochodów ciężarowych dróg wewnętrznych. Co ważne, potrzebne było rozwiązanie, którego montaż nie będzie wymuszał zastosowania podbudowy i umożliwi tymczasowy ruch pojazdów na miejsca załadunkowe.

Budowa drogi tymczasowej

Jak przebiegła budowa drogi tymczasowej w naszym przykładzie? Dzięki systemowi ROAD SYSTEM bardzo sprawnie:

  • rozłożenie płyt drogowych ROAD SYSTEM bezpośrednio na ziemi było możliwe, gdyż grunt charakteryzował się dobrą przepuszczalnością i twardością,
  • płyty zostały bardzo szybko ułożone od razu po wyrównaniu gruntu dzięki innowacyjnej konstrukcji dedykowanych łączników ROAD SYSTEM LINK,
  • droga została położona w klasyczny sposób poprzez ustawienie płyt krótszymi bokami do siebie. Dzięki temu uzyskano w ten sposób 3,6 m szerokości,
  • na tak powstałej trasie odbywał się bezproblemowy ruch ciężarówek, przy zachowaniu prędkości maksymalnej do 10 km/h.

Dlatego ważne jest, aby były tworzone z elementów łatwych w montażu – wówczas droga budowana jest bardzo szybko, a jej budowa nie blokuje innych prac.

Droga wewnętrzna – prawo budowlane

Tymczasowa droga dojazdowa (również ta wewnętrzna) oraz sposób jej budowy obwarowane są pewnymi dodatkowymi przepisami. Co powinno wyróżniać drogę wewnętrzną? Szerokość nie może być mniejsza niż 3 metry. Przed rozpoczęciem prac konieczne jest także uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zarządzanie taką drogą również przebiega inaczej niż w przypadku dróg publicznych. Co w tym zakresie warto wiedzieć?

Prawo budowlane mówi o tym, że budowa, przebudowa, remont i ochrona drogi wewnętrznej należą do zadań wyznaczonego zarządcy albo (kiedy nie został on wyznaczony) właściciela posesji.

Nie ma natomiast precyzyjnych wytycznych co do tego, z jakich materiałów powinny powstawać drogi wewnętrzne oraz tymczasowe drogi dojazdowe.

Projekt drogi tymczasowej wewnętrznej

Zanim droga tymczasowa (wewnętrzna) zostanie wybudowana, konieczne jest przygotowanie jej projektu. Taki projekt drogi tymczasowej powinien uwzględniać pozostałe prace, które będą prowadzone na danym terenie w najbliższej przyszłości oraz np. lokalizację budynków, których powstanie dopiero nastąpi. Dzięki temu łatwiej wytyczyć drogę wewnętrzną tak, aby uniknąć konieczności jej późniejszych modyfikacji.

Czasem jednak, mimo dokładnych planów, drogi tymczasowe wewnętrzne wymagają przebudowy. Zmiany o wiele łatwiej przeprowadzić, gdy są to tymczasowe drogi modułowe, czyli drogi złożone z większych, połączonych ze sobą elementów. Jeśli dodatkowo będą to elementy lekkie, takie jak płyty drogowe ROAD SYSTEM, prace przebiegną zupełnie bezproblemowo. Tymczasowe drogi powstaną w rekordowym tempie, co pozwoli szybko kontynuować dalsze prace budowlane. Do ich przygotowania nie trzeba będzie wykorzystywać specjalistycznego, ciężkiego sprzętu – wystarczą 2-3 osoby i podstawowe narzędzia! Taka oszczędność czasu i zasobów pozwoli także oszczędzić środki finansowe inwestorów.