O ile uczęszczane drogi leśne łatwo jest zachować w odpowiednim stanie, to wycinka drzew może przysporzyć już sporych trudności. Wynika to z konieczności przejazdu samochodów ciężarowych nieutwardzonymi, często piaszczystymi, ścieżkami i drogami leśnymi. Zwłaszcza jesienią i wiosną, kiedy opady deszczu są najbardziej intensywne, wiele dróg leśnych rozmięka się i rozmaka. Koła samochodów grzęzną w kałużach i błocie, a wywóz drewna zabiera dużo więcej czasu niż w innych okolicznościach. Po takim okresie z reguły niemożliwy jest też przejazd innych pojazdów niż terenowe.

Korzystanie z dróg leśnych

Korzystanie z płyt drogowych Road System jest sporym ułatwieniem podczas wycinki drzew. Układanie płyt można przeprowadzić bez użycia ciężkiego sprzętu i przygotowywania tradycyjnej podbudowy. Dzięki temu teren nie ulega zniszczeniu i zniekształceniu! Drogę z płyt rozłożą już 2-osobowe zespoły monterów wyposażonych w podstawowe narzędzia. Podjęcie prac nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani umiejętności! Dlatego też w ciągu 8 godzin 2-osobowy zespół jest w stanie ułożyć nawet 500 metrów drogi o zalecanej szerokości 3 metrów! Ułatwia to waga płyt (27 kg lub 37 kg) oraz intuicyjny montaż.

Płyty Road System produkowane są z tworzywa pochodzącego z recyklingu – droga leśna zostaje więc utwardzona w możliwie bezpieczny dla środowiska sposób. Te same elementy można następnie wykorzystać do utwardzenia innych terenów – np. placów do składowania drewna (ich odpowiednie przygotowanie w lasach stanowi często trudne zadanie). Łatwy i szybki jest nie tylko montaż, ale też demontaż płyt!

Korzystanie z dróg leśnych – najważniejsze zasady

Utwardzanie nawierzchni podczas wycinki to nie jedyny powód korzystania z dróg leśnych przez pracowników nadleśnictw. Co pewien czas wykonują oni także inwentaryzację stanu lasu, a także odświeżają oznakowanie dróg leśnych. W tym czasie poruszają się pojazdami mechanicznymi. Nawet jednak wówczas pracowników wykonujących czynności służbowe dotyczą ogólne zasady korzystania z dróg leśnych. Należą do nich m.in.:

  • zakaz zaśmiecania terenu,
  • wyprzedzania,
  • używania sygnałów dźwiękowych.

Bardzo często przejazd drogami leśnymi jest dozwolony jedynie w ograniczonej prędkości – może to być nawet 30 km/h. Na niektórych odcinkach dróg leśnych obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów – nie tylko samochodem, ale też motorowerem czy ruch pojazdem silnikowym zaprzęgowym (oczywiście ograniczenia te w tym przypadku nie dotyczą wykonujących czynności służbowe pracowników nadleśnictwa). Te oraz pozostałe zasady dotyczące konkretnej drogi, można zawsze sprawdzić na tablicy ogłoszeń nadleśnictwa. Tam też znajdują się informacje o możliwych zagrożeniach (np. pożarowym) czy prowadzonych pracach.

Skąd jednak w ogóle wiadomo, które drogi to właśnie drogi leśne? Wynika to z ich oznakowania oraz definicji.

Właściwe oznakowania dróg leśnych leżą w gestii nadleśnictwa, czyli najczęściej zarządcy drogi. I tylko takimi, oznakowanymi drogami, mogą poruszać się prywatne samochody! Sama droga leśna to z kolei taka droga, która znajduje się w lesie i nie jest drogą publiczną.

Warto wiedzieć także, że wszelkie informacje na temat zagospodarowania lasów oraz ocenę ich stanu zawierają specjalne dokumenty, tj. uproszczone plany urządzenia lasu.

Udostępnienie drogi leśnej

Na obszarach leśnych znajdują się drogi uczęszczane jedynie przez dojeżdżających do swoich posesji mieszkańców. Takiego typu drogę leśną można również udostępnić do ruchu publicznego. Jak to zrobić? Decyzję w tej sprawie, po uwzględnieniu zasad ochrony przyrody i gospodarki leśnej, podejmuje właściwy nadleśniczy. Dzięki temu korzystanie z drogi leśnej będzie możliwe w szerszym zakresie nie tylko dla osób wykonujących czynności służbowe (czyli pracowników nadleśnictwa).

Udostępnienie drogi leśnej do użytku wiąże się z koniecznością odpowiedniego jej przygotowania – zwłaszcza jeśli do tej pory na wskazanym terenie leśnym nie podejmowano działań związanych np. z utwardzaniem nawierzchni. W takiej sytuacji drogi niebędące drogami publicznymi można utwardzić w czasochłonny, tradycyjny sposób albo zastosować nowoczesne rozwiązanie. Wystarczy (zwłaszcza tymczasowo!) rozłożyć na drodze leśnej płyty drogowe Road System! Spowoduje to, że drogi leśne udostępnione do ruchu kołowego będą o wiele bardziej przyjazne dla użytkowników i środowiska. Płyty drogowe ułatwią przejazd, a jednocześnie nie wymagają dużej ingerencji w teren. Ich szybki montaż i demontaż sprawia, że idealnie nadają się do czasowego udostępniania dla ruchu pojazdami drogi zarówno we własnych lasach prywatnych, jak i na terenach państwowych.

Wykonanie w lesie równorzędnej konstrukcji nawierzchni, takiej jak na drogach publicznych, często nie jest możliwe. Warto wówczas sięgnąć po inne rozwiązania, które ułatwią prowadzenie prac na terenach leśnych oraz przejazd samochodów. Jednym z nich na pewno jest wykorzystanie płyt drogowych z tworzywa!